Share

» :: پاورپوینت تعین الگوی توزیع زمانی بارش روش scs

4- تعیین الگوی بارش با استفاده از روش(scs).

     بارش های نهایی انتخاب شده در تداوم 24 ساعته و در دوره بازگشت های مختلف در قالب بلوک هایی تقسیم بندی شدند.

خرید و دانلود محصول

1397/01/25
تعین الگوی توزیع , زمانی بارش روش scs