Share

» :: پاورپوینت طبقه بندی پرونده ها و نحوه رسیدگی به آن
تعداد اسلاید 32


انواع پرونده از حیث نحوه وصول به شعبه

.1پرونده های ارجاعی کلی به شعبه
.2پرونده های در غیاب (کلی – موردی)
.3پرونده های وقت کشیک
.4پرونده های واصله از دادگاه بعد از صدور قرار توسط دادسرا
.5پرونده های نیابتی
خرید و دانلود محصول

1397/01/27
طبقه بندی پرونده ها و نحوه رسیدگی به آن